Project Description

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านไอสะเตียร์

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านไอสะเตียร์

Add to Briefcase

Description

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านไอสะเตียร์ ต้องขอพระคุณคณะวิจัย และ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างมากที่ได้ร่วมพัฒนาสินค้า เซตสมุนไพรอบตัวทดแทนการอยู่ไฟของมารดาหลังคลอด ให้สินค้ามีคุณภาพและสวยงามมากขึ้น สมุนไพรได้รับการตรวจจากห้องปฎิบัติกลาง มีความปลอดภัยสูง มีการปลูกแบบออแกนิก ไม่ใช้สารเคมี และออกแบบกระบวนการทำอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยใช้งานให้มากที่สุด

Contact

Address : เลขที่ 84/3 หมู่ที่ 13 ถนน ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

Name : น.ส อานีรา แวยูโซ๊ะ

Telephone : 065-3971915

Website : langka-herbs.h-shop.co , https://www.facebook.com/กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านไอสะเตียร์

Email : [email protected]